Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Omschrijving vorming

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan.

Inhoud

  • De psychiatrische ziektebeelden, en wat veroorzaken ze bij de cliënt en zijn omgeving.
  • De vele stoornissen, die het de cliënt knap lastig kunnen maken en waar
  • ze geen controle over hebben.
  • Hoe herkennen we welke psychische aandoening de cliënt heeft?
  • Welke zijn de aandachtspunten hierbij?
  • Het gebruik van medicatie en het nut en de noodzaak hiervan

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?