Eerste hulp bij kinderongevallen

Omschrijving vorming

Kinderen en ongevallen: je denkt er liefst niet aan. Toch weet iedereen die met kinderen werkt of omgaat dat kleine ongevallen soms niet te vermijden zijn.
Het is dan goed om te weten wat te doen.

Doelstelling

Zelfvertrouwen ontwikkelen via inzicht en kennis, om in geval van nood de “eerste hulp” te bieden. Weten wat men zelf kan doen en wat men zeker niet mag doen.

Inhoud

  • Situaties die zich dagelijks bij kinderen kunnen voordoen, worden besproken zoals kleine schaaf- en steekwondjes, vinger tussen de deur, voorwerp in oor, oog of
  • neus, brandwonden, verstikking, elektrocutie, vergiftiging.
  • Goede pijnstillende middelen en andere beschikbare middelen bij kinderen.

Reanimatie komt in deze vorming niet voor.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?