Burn-out? Burn-in!

Omschrijving vorming

Vaak wordt een burn-out geassocieerd met stress, overspannenheid, depressie.
Toch is burn-out hiervoor geen synoniem. Wel is het zo dat een burn-out en een depressie of overspannenheid dezelfde symptomen oproepen.
Bij een burn-out is de belasting echter zo groot, dat enkel het houden van een rustperiode niet meer voldoende is om een evenwicht te vinden.
Met een goed inzicht in het proces van een burn-out, kan men vermijden dat men maanden buiten strijd is. Tijdig afremmen is dus de boodschap.

Doelstelling

Inzicht geven in het proces waardoor men als dienstencheque-medewerker kan “ontsporen”.

Via concrete tips leren omgaan met moeilijke situaties zodat het werk boeiend en hanteerbaar blijft.

Inhoud

  • Wat is “burn-out”?
  • Het verschil tussen burn-out, overspanning en stress.
  • Beïnvloedende factoren, op individueel en op organisatorisch vlak.
  • Burn-out voorkomen en oplossen: concrete tips

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
sessie van 3 u
sessie van 4u
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
VG-E-06016 – 16/07/2015 (sessie van 3 u)
VG-E-06018 – 16/07/2015 (sessie van 4 u)

Hoe een vorming aanvragen?