(Besmettelijke) kinderziekten

Omschrijving vorming

Op het vlak van de volksgezondheid is de laatste decennia een enorme vooruitgang geboekt. Ondanks vaccinaties tegen vele kinderziekten, is geen enkele kinderziekte volledig onschadelijk en blijft waakzaamheid geboden.
Juist binnen de kinderopvang zien we de eerste signalen van deze gezondheidsproblematiek. Deze vorming helpt om te weten waar men het gezond verstand kan laten spreken of waar men een arts om raad vraagt.

Doelstelling

Weten welke kinderziekten besmettelijk en gevaarlijk zijn.
Beter inzicht verschaffen in de symptomen van diverse (besmettelijke) kinderziekten.

Inhoud

  • Wat zijn kinderziekten? Aan de hand van veel fotomateriaal, krijgen de deelnemers een korte beschrijving van de kinderziekten.
  • Andere aandachtspunten: waar komen die koorts en uitslag vandaan, hoe zijn die toestanden besmettelijk? Wat als je zelf zwanger bent?
  • Koorts, huiduitslag, diarree, … wanneer zijn ze besmettelijk?
  • Praktische tips.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang Onthaalouders
gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?