Beroepshouding, deontologie en ethiek

Omschrijving vorming

De dienstencheque-medewerker is altijd in haar “eentje” werkzaam in het gezin, met alle spanningen en emoties van dien.
Bij het maken van keuzes in het omgaan met de cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen dan ook doorgaans de eigen waarden en normen als uitgangspunt dienen. Toch is het van belang, voor het beroepsmatig functioneren, dat we de keuzes, die noodzakelijk gemaakt moeten worden, aan neutrale normen en waarden kunnen toetsen.

Doelstelling

De regels van de deontologie toelichten vanuit de universele waarden.
Deontologische en ethische regels leren hanteren ter bescherming van de cliënt en de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.

Inhoud

  • Deontologie en ethiek als neutrale beroepscode.
  • De eigen waarden en normen.
  • Discretie, beroepsgeheim en het gedeelde beroepsgeheim.
  • Het “hoe en waarom” van het respecteren van een beroepsmatige afstand.
  • Verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen.

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
sessie van 3 u
sessie van 4 u
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
E102 - 13/04/2010 (sessie van 3 u)
E688 - 20/09/2013 (sessie van 4 u)

Hoe een vorming aanvragen?