Beroepsgeheim, privacy en sociale media

Omschrijving vorming

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van onthaalouder en kindbegeleidster in de kinderopvang?

Doelstelling

Leren werken binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim.
Bewustmaking van beschermen van de privacy van de cliënt en de gevaren van het roddelen en de sociale media.

Inhoud

  • Wat is het beroepsgeheim?
  • Wat is vertrouwelijk en wat niet?
  • Wanneer maak je fouten en welke gevolgen kan dit hebben?
  • Wat zegt de wet.
  • Welke zaken uit het leven van de ouders en de kinderen mag je bespreken met anderen, o.a. collega’s?
  • Wat met facebook, emails, sms-jes, …?

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers
Kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
Vormingen op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?