Vormingen op uw locatie

Ongewenst seksueel gedrag in de thuiszorg

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


Steeds meer wordt openlijk gesproken over ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ook in de zorgsector loopt men het risico om te worden geconfronteerd met ongewenste intimiteiten. Hoe kan de verzorgende of de poetshulp aan wie dit overkomt, hier het best mee omgaan?


Doelstelling
Het probleem uit de individuele sfeer halen.
De verschillende (soms subtiele) vormen van seksueel gedrag leren kennen.
Leren efficiënt hierop te reageren.
De drempel naar de verantwoordelijke verlagen om incidenten te signaleren.


Inhoud
• Wat verstaan we onder ongewenst seksueel gedrag?
• Wat brengt dit teweeg bij het slachtoffer?
• Ongewenst seksueel gedrag als probleem in de zorgsector en als maatschappelijk probleem.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst