Vormingen op uw locatie

Over stoma, pubissonde en gastrofix


Het welzijn van de cliŽnt

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Doordat de mensen alsmaar ouder worden, kunnen vaker  bepaalde lichaamsfuncties verminderen of uitvallen. De medische wetenschap staat niet stil en ontwikkelde allerlei technologieën. Na bij voorbeeld een chirurgische ingreep, moet de zorgvrager leren leven met de noodzakelijke technische ondersteuning van zijn probleem.
Het is belangrijk om als verzorgende op de hoogte te zijn en te blijven van allerlei medische ontwikkelingen.


Doelstelling
De cursisten maken kennis met al de nieuwe en minder nieuwe technieken die gebruikt worden bij defecten aan het spijsverteringsstelsel
Zij maken kennis met de verschillende materialen die voor de hulpmiddelen gebruikt worden.
Ze leren het waarom van deze technieken en ze leren de hygiëne omtrent deze hulpmiddelen kennen en toepassen.
Ze leren accuraat en gepast reageren bij het optreden van acute problemen aan deze hulpmiddelen.


Inhoud
Over stoma – pubissonde – gastrofix
• Wanneer worden deze hulpmiddelen geplaatst?
• Wat zijn de gevolgen voor de cliënt, zowel op lichamelijk als psychologisch vlak
• Welk soort materiaal wordt hiervoor gebruikt? Bij voorbeeld, welk soort stomazakje bij welke stoma
• Hoe worden ze vervangen?
• Welke problemen kunnen zich voordoen met al deze uitwendige hulpmiddelen en wat kan je dan als verzorgende doen? Bij voorbeeld, wat te doen als sondevoeding leeggelopen is, bij iemand met gastrofix?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst