Vormingen op uw locatie

Hulpverlenen in kansarme gezinnen

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Steeds vaker komen verzorgenden in contact met kansarme gezinnen.
Waarin verschilt nu hun leefwereld van die van ons?
Om op een goede, professionele manier aan de slag te kunnen, is het noodzakelijk om kennis te hebben van die leefwereld, waar zowel materiële als sociale problemen zich opgestapeld hebben.
Verzorgenden die reeds werkzaam zijn in kansarme gezinnen, voelen daarnaast vaak de nood om ervaringen uit te wisselen. Intervisie-sessies kunnen hen praktische “handvatten” aanreiken om beter te functioneren bij mensen die leven in armoede.


Doelstelling
Kennis hebben van de leefwereld van mensen in armoede.
Inzicht krijgen in het eigen professioneel handelen in arme gezinnen.


Inhoud
• De leefwereld van mensen in armoede (de buitenkant én de binnenkant van armoede).
• Ontdekken hoe we vanuit verschillende brillen kunnen kijken naar deze gezinnen.
• Stilstaan bij onze verwachtingen ten aanzien van het gezin, en omgekeerd.
• Via terugkoppeling van de eigen professionele ervaringen van de verzorgenden, komen tot “handvatten” over basishouding en communicatie met kansarme gezinnen.


Deze basissessie kan vervolgd worden in de vorm van intervisie - drie à vier sessies per jaar - voor verzorgenden die zeer vertrouwd zijn met het probleem.
De aanwezigheid van leidinggevenden is aangewezen bij deze intervisiesessies.




Aantal sessies/dagen

1 sessie



Maximum deelnemers

20



terug naar lijst