Vormingen op uw locatie

Geboeid door fixatie

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Fixeren in de zorg blijft een omstreden onderwerp. Het wordt toegepast bij kwetsbare mensen zoals dementerende senioren, mensen met risico’s op valpartijen.  Bescherming van de bejaarde is een veel gehoorde reden om te fixeren.
Als professionele zorgverlener draagt men echter verantwoording voor de gezondheid van de cliënt. En dat maakt dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan met die gezondheid. Zijn vrijheidsbeperkende toepassingen altijd nodig of kan het ook anders?


Doelstelling
Nadenken over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.


Inhoud
• Begrippen en definities
• Verschillende ‘soorten’ fixatie
• Verschillende middelen tot ‘fysieke fixatie’
• Waarom worden ouderen gefixeerd?
• Wat is mijn betrokkenheid vanuit mijn vakgebied?
• Etische reflecties

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst