Vormingen op uw locatie

Verslaving: mijn cliŽnt drinkt, sliktÖ

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Zorgverleners in de eerstelijnsdienst komen geregeld in aanraking met verslavingsproblematieken.
Hoe kan men als verzorgende of poetshulp de situatie inschatten en er op een adequate manier op inspelen?


Doelstelling
Inzicht bijbrengen in het mechanisme van verslaving en de gevolgen ervan.
Leren herkennen van signalen.
Inzicht krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen van de hulpverlening.


Inhoud
• Wat is verslaving en waaraan kan je verslaafd worden?
• Wanneer ben je verslaafd en hoe ontstaat een verslaving?
• De betekenis van verschillende begrippen: tolerantie, ontwenning, psychische en lichamelijke afhankelijkheid.
• Hoe kan je herkennen dat iemand een verslaving heeft?
• Wat zijn de gevolgen van verslaafd-zijn?
• Hoe kan een verslaving behandeld worden?
• Hoe kan de familie hiermee omgaan?
• Hoe wordt de verzorgende/poetshulp geconfronteerd met verslaving, hoe kan zij ermee omgaan?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst