Vormingen op uw locatie

Helpen? Ik wil toch alleen maar goed doen?

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)

Omschrijving vorming


Werken in de thuiszorg is kiezen om te werken voor en met mensen. Nobeler kan toch niet?
Waarom reageert de cliënt dan vaak zo veeleisend en ontevreden?
Als de verwachtingen tussen hulpvraag en hulpverlening niet op elkaar zijn afgestemd, ontstaan vaak onbegrip en frustraties die aan de te geven hulp geen goed doen.
De verzorgenden en poetshulpen hebben legio motieven om in de zorgverlenende sector te gaan werken. Meestal is het de persoonlijke behoefte om hulp te bieden aan de zorgvragende medemens.


Doelstelling
Inzicht krijgen in de eigen drijfveren als helper.
Herkennen van de verschillende manieren waarop hulp gevraagd wordt.
Leren bewust, creatief en begrenzend omgaan met de sociale en menselijke gevoelens die aan deze job juist een meerwaarde geven.


Inhoud
• Waarom kiezen we voor de thuiszorg als werkdomein?
• Op welke manier gaan we om met onze cliënten?
• Waarom doen cliënten “lastig”?
• De valkuilen in de zorgsector.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst