Vormingen op uw locatie

Snoezelen in de thuiszorg

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Snoezelen heeft al geruime tijd geleden zijn intrede gedaan in de residentiële zorg voor de (zwaar) dementerende patiënt. Nu, tot op hoge leeftijd de ouderen thuisblijven en op intensieve thuiszorg aangewezen zijn, stelt zich de vraag of de techniek van het snoezelen ook toepasbaar is in de eigen leefomgeving van de cliënt/patiënt.
Snoezelen is gebaseerd op het geven van prettige, zintuigelijke prikkels die het gevoel van welbevinden bij de cliënt/patiënt verhogen. Kan je, als verzorgende, zonder te beschikken over een daartoe uitgeruste snoezelruimte, de techniek van het snoezelen toepassen in je dagelijks werken met de cliënt? In deze vorming gaan we op zoek naar de kleine, praktische vormen van snoezelen die toepasbaar zijn in de thuiszorg.

 
Doelstelling
De inzichten en vaardigheden van de verzorgenden vergroten, waardoor zij kennis verwerven hoe zij op praktische wijze het welbevinden van hun cliënten kunnen verhogen.


Inhoud
Aan de hand van de volgende items wordt het ‘snoezelen’ als middel ter verhoging van het welbevinden van de cliënt onderzocht, en geplaatst in de dagelijkse praktijk van de thuiszorg:
• Wat betekent snoezelen?
• Waar is snoezelen ontstaan?
• Wat was en is de bedoeling van snoezelen?
• Een beetje biologie – onze zintuigen
• De principes van het snoezelen
• Snoezelen in de thuiszorg, kan dat?
• Praktische snoezel-tips op een rijtje.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst