Vormingen op uw locatie

Seksualiteitsbeleving van bejaarden

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


Seksualiteit bij bejaarden is een onderwerp waar zorgverleners eigenlijk niet zo stil bij staan. Toch is het voor hen belangrijk om een duidelijke, geactualiseerde visie te ontwikkelen omtrent de seksualiteit van de ouder wordende mens, als individu en als partner.


Doelstelling
Het taboe doorbreken.
Inzicht verwerven in de seksualiteitsbeleving en de gevolgen voor de bejaarde en zijn omgeving.


Inhoud
• Wat is intimiteit?
• Het recht op intimiteit en seksualiteit.
• Openheid, tolerantie en normen voor aanvaard gedrag.
• Gevoelswereld van de bejaarde.
• Fysiologische veranderingen bij man/vrouw.
• De misverstanden daarrond.

 

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst