Vormingen op uw locatie

Aangewezen op de thuiszorg … het is toch wat…

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)

Omschrijving vorming


De meeste mensen streven ernaar om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen, in hun eigen huis, hun eigen wijk. Maar wanneer de fysieke of psychische zelfstandigheid afneemt, moeten zij vaak beroep doen op een buitenstaander die de thuiswerkzaamheden in hun plaats wel kan uitvoeren. Voor vele cliënten betekent het aanvaarden van thuishulp toch het verlies van zelfbeschikking en is dan ook zeer ingrijpend. Dit kan wel eens frustraties en emotionele verwikkelingen met zich meebrengen, zowel voor de bejaarde persoon als voor de zorgverlener.
Het is goed hier eens bij stil te staan.


Doelstelling
Bewust worden van, en inzicht verwerven in het spanningsveld tussen de “afhankelijkheidspositie van de cliënt en de “machtspositie” van de zorgverlener.


Inhoud
• Wanneer en hoe komt een cliënt in de thuiszorg terecht?
• Wat betekent dat voor de cliënt?
• Houding van de cliënt.
• Houding van de thuisverzorgende.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst