Vormingen op uw locatie

Sta sterk in je schoenen!


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


(( ANDERE TITEL ))

 

Hoe wapen ik mezelf tegen neerbuigend gedrag?

Niet iedereen behandelt zorgverleners met het nodige respect. Al dan niet bewust worden er soms door cliënten (of collega’s) neerbuigende opmerkingen gemaakt. Niet elke zorgverlener staat sterk genoeg in zijn schoenen om zich daartegen te verweren of weet hoe hij/zij dit moet kaderen. Vaak worden zulke opmerkingen mee naar huis genomen en heeft het invloed op de privésfeer. De eigenwaarde krijgt een flinke deuk en het werkplezier is ver te zoeken.

Hoe kunnen zorgverleners zich verweren tegen ongepast gedrag? Mogen ze in de tegenaanval gaan of laten ze alles over zich heen komen? Op welke manier kunnen we neerbuigende opmerkingen interpreteren? Door welke bril keken we op het moment van de opmerking? Welke bril had mijn cliënt op die dag? Hebben we eenzelfde kijk op de maatschappij?
In deze vorming leren we hoe we constructief kunnen omgaan met neerbuigend gedrag en hoe dit gedrag tot stand kan komen.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessie van 3 uurMaximum deelnemers

20terug naar lijst