Vormingen op uw locatie

Stimuleer je cliŽnt tot actieve participatie en zelfredzaamheid!


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen

Omschrijving vorming


Hoe kunnen zorgverleners ertoe komen om samen met hun cliënt te werken? Vaak trappen we nog in de valkuil om voor i.p.v. mét de cliënt te werken. Veel cliënten zijn nog heel goed in staat om taken die door de zorgverlener worden uitgevoerd zélf te doen. Ze dienen enkel hiertoe aangemoedigd en gestimuleerd te worden. Alle taken uit handen nemen, maakt dat de cliënt afhankelijk wordt van de hulpverlener. Soms is wegens ziekte of ouderdom actieve participatie echter niet mogelijk. Op dat moment verleggen we de focus van participeren naar zelfredzaamheid. En hoe kunnen we die zelfredzaamheid dan aanmoedigen en stimuleren?


Inhoud

Actieve participatie
•    Hoe moedig ik mijn cliënt aan om actief te participeren?
•    Wie kan welke taken doen, wat doen we samen?
•    Hoe “beloon” ik mijn cliënt?
•    Wat is het belang van actieve participatie?
•    Motiverende gespreksvoering
Zelfredzaamheid
•    Wat zijn de voordelen van zelfredzaamheid?
•    Hoe meet ik zelfredzaamheid?
•    Hoe stimuleer ik zelfredzaamheid?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst