Vormingen op uw locatie

Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?


NIEUW

Doelgroep(en)

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Niets is moeilijker dan je oprechte mening geven over het werk of de houding van je eigen collega’s. Er zijn vaak kleine dingen waar je het niet mee eens bent die, wanneer ze niet uitgesproken worden, tot grote frustraties kunnen leiden. … Praten is dan nodig … Het geven van feedback zorgt voor goede werkrelaties en een gezonde werkomgeving. 

 

Doelstelling

Op een opbouwende en positieve manier leren feedback geven aan je collega’s over werkgerelateerde situaties. Leren openstaan om feedback te ontvangen zonder je rechtstreeks aangevallen te voelen. Inzien dat de juiste feedback kan leiden tot een aangenamere werksfeer. 

 

Inhoud

Feedback in al zijn facetten

Feedback vragen en ontvangen

Feedback geven

De emoties bij feedback

Casussen 

Rollenspelen

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst