Vormingen op uw locatie

Kijken naar eigen veiligheid met een knipoog naar ergonomie

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vormingVijftig procent van de ongevallen gebeurt in de woning. Nu zijn net de woningen van anderen  het werkterrein van verzorgenden en poetshulpen.
In bedrijven bestaan er kant-en klare veiligheidvoorschriften maar voor de verzorgenden en poetshulpen zijn de werkomstandigheden niet zo eenvoudig. Zij stappen telkens binnen in een nieuwe werkomgeving, waar de manier van leven bepaald wordt door de cliënt en waar de werkomstandigheden niet altijd optimaal zijn.
Om ongelukken te vermijden, is het nodig om aandacht te besteden aan enkele risicopunten.


Doelstelling
De deelnemers worden attent gemaakt op de kleine en grote gevaren op de werkvloer, evenals op de weg naar en van hun opdracht.
Zij leren de risico’s beter inschatten en voorkomen.


Inhoud
• Aan de hand van filmpjes en foto’s wordt een groepsgesprek gehouden waarin gevaarlijke situaties worden geïnventariseerd
• Wat kunnen verzorgenden zelf doen om ongevallen te voorkomen
- in verband met struikelen/vallen
- in verband met op een verhoog staan
- in verband met electriciteit, gas, water
- in verband met rugklachten
• Anti-gif-oefeningen waarmee (chronische) overbelasting wordt teniet gedaan


De aanwezigheid/medewerking van verantwoordelijken is wenselijk.

Sportieve kledij is aangewezen.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst