Vormingen op uw locatie

Vroegtijdige zorgplanning, praat erover! Maar hoe?


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Vroegtijdige zorgplanning. Nadenken over het levenseinde of over het doormaken van een moeilijke levensperiode. Niet iedereen staat te springen om dit gesprek te voeren. Zowel voor de zorgverlener als voor de cliënt kan dit een moeilijke opgave zijn. 

 

Doelstelling

Er zich bewust van worden dat dit gesprek mag gevoerd worden. Aanvoelen wanneer het hiervoor een geschikt moment is. Leren hoe je dit onderwerp kan aankaarten bij de cliënt. Antwoorden krijgen op vragen als: wie beslist wat, welke wensen kunnen mensen nog hebben, wie kan er optreden als vertrouwenspersoon, hoe bindend zijn deze beslissingen, wat kan er allemaal beslist worden, bij wie kan ik hiervoor terecht…? 

 

Inhoud

Wat is VZP

Waarom is VZP belangrijk

Patiëntenrechten, wet op de euthanasie, wet over palliatieve zorg

Documenten 

Wie beslist wat

Hoe bied ik mijn cliënt de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan

Hoe voer ik het gesprek

 

Het is niet de bedoeling om tijdens deze vorming expert te worden in het onderwerp en de wettelijke papiermolen. Wel, om handvatten aan te reiken om het onderwerp bespreekbaar te maken en een juiste basiskennis te hebben van het onderwerp om de cliënt de nodige correcte uitleg te kunnen geven wanneer hier vraag naar is.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst