Vormingen op uw locatie

Omgaan met noodsituaties


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Zowel in de werk- als in de privésfeer kunnen werknemers geconfronteerd worden met noodsituaties. Hoe reageer je dan? Elke noodsituatie is anders en wat voor de één een noodsituatie is, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. Toch gelden er vaak dezelfde basisregels. Mits het in acht nemen van deze regels kunnen er drama’s vermeden worden.


Doelstelling
Deelnemers leren omgaan met levensbedreigende situaties en minder erge ongevallen zowel op de werkvloer als in de privésfeer.


Inhoud
• Leren juist inschatten van de situatie
• Met aandacht voor de nodige veiligheid de situatie leren benaderen
• Basisregels bij noodsituaties
• Correct verwittigen van de hulpdiensten
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst