Vormingen op uw locatie

Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Bij de meeste mensen gaat het gehoorvermogen geleidelijk achteruit met het toenemen van de jaren. Omdat het zo geleidelijk gebeurt, merkt de persoon in kwestie er in het begin maar weinig van. Het zijn juist de mensen uit de onmiddellijke omgeving die dit het eerste in de gaten krijgen. Zij moeten vaker herhalen of ondervinden de stijging van decibels bij radio- en tv-gebruik.


Doelstelling

Inzicht in de problemen van slechthorendheid en doofheid en ermee leren omgaan


Inhoud

•    Oorzaken van slechthorendheid en doofheid.
•    Met een geluidsmontage wordt weergegeven hoe een dove of slechthorende geluiden opneemt.
•    De gevolgen voor het dagelijkse leven.
•    Het hoorapparaat: mogelijkheden, onderhoud, aanpassing.
•    Andere technische hulpmiddelen: lichtbel, aanpassing telefoon, …
•    Waarmee rekening houden bij de communicatie met slechthorenden.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst