Vormingen op uw locatie

Samenwerken met een stagiaire. Last of zegen?


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


De meningen over het samenwerken met stagiaires lopen vaak uiteen. Voor de ene zijn ze een blok aan het been, voor de andere een dankbare hulp. Vaak zijn werknemers die een stagiaire onder hun vleugels krijgen niet op de hoogte van wat men van de stagiaire kan/mag verwachten. Eens stilstaan bij het opleidingsniveau, de leeftijd, valkuilen en hoe je iets kan aanleren, zal voor een veel vlottere samenwerking zorgen.

Doelstelling

Leren de stagiaire in staat stellen om de op school verworven vaardigheden, kennis en attitudes in te oefenen en uit te breiden. De stagiaire een goed beeld geven van het latere beroepsleven, de realiteit, het werkritme, sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.


Inhoud

•    De eerste kennismaking, het onthaal van de stagiaire
•    Samenwerken met stagebegeleiders en de rol van de stagementor
•    Evaluaties, feed-back en remediëringen leren formuleren
•    Leren objectief beoordelen/quoteren van competenties en uitgevoerde taken
•    Stilstaan bij de potentiële sterkte van een stagaire (stagiaires zijn op de hoogte van nieuwe inzichten en methodes in de sector, je kan tijd uitsparen, zelf opnieuw een frisse kijk op het werk krijgen)
•    Ondersteuning bieden bij stage(dagboek)opdrachten en zelfevaluaties
•    Werken met allochtone stagiaires
•    Inzicht krijgen in leer- en begeleidingsmethodes
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst