Vormingen op uw locatie

Rugschool - Tiltechnieken voor het verplaatsen van personen


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.
In de zorgsector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien zorgverstrekkers zich rugbesparende technieken eigen maken.
De rugschool laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen.
Regelmatig inoefenen van deze technieken is onontbeerlijk.

Doelstelling
Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding.


Inhoud

Tiltechnieken voor het verplaatsen van personen – initiatie

•    Theorie
Basisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil?
De oorzaken van rugpijn in functie van het gehele lichaam.
Algemene tips omtrent werkhoudingen en technieken.
•    Praktijk
Inoefenen van het verplaatsen van een persoon: in en uit bed, rolstoel, zetel, bad, toilet, … met aandacht voor het behoud van de natuurlijke kromming van de wervelzuil.
•    Materiaal
Diascherm, 2 bedden, twee rolstoelen


Groepsgrootte: maximum 16 deelnemers
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

16terug naar lijst