Vormingen op uw locatie

Mondverzorging: zet er je tanden in!


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Een goede mondverzorging is onontbeerlijk. Reeds meermaals werd bewezen dat er een relatie bestaat tussen mondgezondheid en kwaliteit van het leven. Maar al te vaak wordt mondverzorging gezien als een evidentie en staat men niet meer stil bij het toepassen van juiste technieken en het gebruik van correcte middelen. En wat te doen als poetsen niet meer lukt of wanneer zorgvragers elke vorm van mondzorg weigeren?

Doelstelling

Leren hoe ongemakken te voorkomen of te verhelpen. Aanleren van juiste technieken en het gebruik van gepaste producten.

Inhoud

•    Oorzaken en gevolgen van een slechte mondhygiëne
•    Veel voorkomende mondproblemen
•    Tips en aanbevelingen voor correcte mondzorg
•    Mondzorg bij kwetsbare ouderen, personen met dementie
•    Preventie
•    Mondzorg: nieuwe richtlijnen
•    Mondverzorging praktisch
•    Relatie met voedingsproblemen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst