Vormingen op uw locatie

Burn-out? Burn-in!


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Spanning en stress horen bij het leven.
Stress maakt dat mensen alert en zeer adequaat kunnen reageren in situaties die hierom vragen. Men kan dus gerust stellen dat stress gezond is, zolang de eisen - die worden gesteld of die iemand zichzelf stelt - niet hoger zijn dan wat hij of zij aankan. Het niet (h)erkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor de ontwikkeling van overspannenheid en burn-out.


Doelstelling
Inzicht geven in het proces waardoor men als opvoeder - begeleider kan “ontsporen”.
Via heel concrete tips leren omgaan met stress en moeilijke situaties zodat het werk boeiend en hanteerbaar blijft.

Inhoud

•    Wat is “burn-out”?
•    Het verschil tussen burn-out, overspanning en stress.
•    Beïnvloedende factoren, op individueel en op organisatorisch vlak.
•    Burn-out voorkomen en oplossen: concrete tips
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst