Vormingen op uw locatie

Beroepshouding, deontologie en ethiek


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Bij het maken van keuzes in het omgaan met de bewoner/cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen doorgaans de eigen waarden en normen als uitgangspunt dienen.
Toch is het van belang, voor het beroepsmatig functioneren van alle betrokken opvoeders, dat we de keuzes, die noodzakelijk gemaakt moeten worden, aan neutrale normen en waarden kunnen toetsen.


Doelstelling
De regels van de deontologie toelichten vanuit de universele waarden.
Deontologische en ethische regels leren hanteren ter bescherming van de bewoner/cliënt en de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.


Inhoud
•    Deontologie en ethiek als neutrale beroepscode.
•    De eigen waarden en normen.
•    Discretie, beroepsgeheim en het gedeelde beroepsgeheim.
•    Het “hoe en waarom” van het respecteren van een beroepsmatige afstand.
•    Verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst