Vormingen op uw locatie

Beroepsgeheim, privacy, en roddelen


voor opvoeders - begeleiders

Doelgroep(en)

Opvoeders

Omschrijving vorming


Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover?


Doelstelling
Leren werken binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim.
Bewustmaking van beschermen van de privacy van de bewoner/cliënt en de gevaren van het roddelen.


Inhoud

•    Sessie 1:
De professionele hulpverlener, die vaak met vertrouwelijke mededelingen en informatie van zijn bewoners/cliënten wordt geconfronteerd, wordt de weg gewezen hoe om te gaan met spreken en zwijgen, binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim en de door de wet aangegeven uitzonderingen.

•    Sessie 2:
Het begrip “roddelen” met zijn verschillende gradaties, komt uitgebreid aan de orde en wordt geplaatst tegenover beroepsgeheim, waarin we zoeken naar oplossingen, aangepast aan de specifieke werksituatie.
Aantal sessies/dagen

Twee sessiesMaximum deelnemers

20terug naar lijst