Vormingen op uw locatie

Werkoverleg: ontmoeting tussen beleid en praktijk

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vormingNaast het krijgen van nieuwe informatie, geeft het werkoverleg de medewerkers de kans om hun eigen steentje bij te dragen. Door mee te denken en eigen ideeën te geven kunnen zij zo hun  bijdrage leveren aan een verbeterd beleid. Een werkoverleg verhoogt de motivatie en bevordert de team-spirit. Jammer genoeg wordt dit niet altijd door alle medewerkers als dusdanig ervaren. Tijdens deze vorming trachten we dan ook een duidelijke kijk te verwerven over het belang en de inhoudelijke opbouw van een werkoverleg en hoe dit kan bijdragen tot een betere werking.


Doelstelling
Het concept “werkoverleg” leren kaderen in de algemene werking. De cursisten leren op een constructieve manier reageren en krijgen zicht op hun bijdragen in het werkoverleg.


Inhoud
• Doel van het werkoverleg
• Praktisch verloop van een overleg
• Effecten voor de dienst en de verschillende betrokken deelnemers
• Omgaan met verschillen en kritiek
• De grenzen van het gedeelde beroepsgeheim
• Mondeling rapporteren

 


Bij deze vorming is de aanwezigheid van een verantwoordelijke gewenst.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst