Vormingen op uw locatie

Het ABC van de communicatie


NIEUW

Doelgroep(en)

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Verzorgend personeel in gezinnen

Omschrijving vorming


Succesvolle communicatie ontstaat wanneer het verschil, tussen wat door de ene persoon wordt bedoeld en wat door de andere persoon wordt geïnterpreteerd, zo klein mogelijk is.
Het verkleint de kans op misverstanden en zorgt voor een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener.


Doelstelling

De cursisten leren de basisvaardigheden van de communicatie, om alzo op een respectvolle en open manier te praten met de cliënt.


Inhoud

• Sprekende lichaamstaal
• Actief luisteren
• Leren interpreteren
• Ik-vorm communicatie
• Omgaan met negatieve opmerkingen
• Tips en technieken
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst