Vormingen op uw locatie

Evaluatiegesprekken


NIEUW

Doelgroep(en)

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vormingZowel vanuit organisatieperspectief, medewerkersperspectief als klantperspectief is het evalueren van medewerkers een must. Het evalueren van een medewerker is echter niet eenvoudig. Hoe krijg je zicht op het functioneren? Welke procedure is rechtvaardig? Hoe ga je om met weerstand bij een negatieve evaluatie?


Doelstelling
Deelnemers leren evaluatiegesprekken plaatsen in de HR-cyclus en deze integreren met andere elementen in deze cyclus. De deelnemers krijgen zicht op de diverse elementen binnen een evaluatieproces.


Inhoud
• Het evaluatiegesprek als sluitstuk: hoe en wat is evalueren?
• Competentie- en talentmanagement als sleutel tot goede evaluatiegesprekken
• Evaluatiegesprekken als evenwichtsoefening tussen leiden en motiveren, tussen efficiëntie en tevredenheid
• Inzicht krijgen in doelstellingen en vaak voorkomende valkuilen van evaluatiegesprekken

 

Doelgroep 
Leidinggevenden, kader- en stafleden (maatschappelijk werkers, dienstverantwoordelijken,…)
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst