Vormingen op uw locatie

Leren van Disney


NIEUW

Doelgroep(en)

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Disney werkt vanuit een sterke visie en slaagt erin medewerkers hierin te betrekken en enthousiast te maken. Disney heeft een zeer hoge mate van klantgerichtheid, heeft klanten die niet enkel ‘tevreden’ zijn, maar ‘fan’ en voert een inclusief medewerkersbeleid dat sterk leunt op input van iedereeen. De kwaliteitsontwikkeling wordt van onderuit gehanteerd en slaat in als een bom…
Vervang Disney door uw organisatie, lijkt dit u iets?
Er valt veel te leren van een toonaangevende organisatie als Disney. Hoewel ver weg van onze dagelijkse realiteit is het verrassend te zien hoe gelijkaardig hun uitdagingen zijn, hoe inventief én eenvoudig hun oplossingen zijn en hoe makkelijk overzetbaar naar onze praktijk…


Doelstelling
Vanuit het Disney-benchmark kunnen deelnemers volgende zaken in hun onderlinge verbanden benoemen en belinken:
- Belang van missie en visie
- Van kernwaarden naar verbeterplannen op de werkvloer
- Klantgerichtheid in de dagelijkse praktijk
- Een inclusief medewerkersbeleid


Inhoud
Een vertaalslag naar de eigen organisatie via het Disney-benchmark.

 

Deze sessie bestaat uit vier uur. Nadien kan er steeds een follow-up aangevraagd worden.


Doelgroep 
Leidinggevenden, kader- en stafleden (maatschappelijk werkers, dienstverantwoordelijken,…)
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst