Vormingen op uw locatie

Levens redden met het AED-toestel in het CPR-protocol


Eerste hulp

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Een automatische externe defibrillator is een apparaat dat elektrische schokken geeft bij een hartstilstand, zodat het hart opnieuw kan beginnen pompen. Iedereen mag dit toestel bedienen en daarom zijn ze ook meer en meer aanwezig op plaatsen waar grote concentraties mensen aanwezig zijn. Dit toestel verhoogt - samen met het uitvoeren van de mond-op-mondbeademing en de hartmassage - aanzienlijk de overlevingskansen van een slachtoffer met een hartstilstand.


Doelstelling
De deelnemers leren het AED-toestel hanteren binnen het CPR (Cardio-Pulmonale Resuscitatie)-protocol, geheel volgens de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad.


Inhoud
• Uitvallen van de vitale functie - ademhalingsstilstand (met belemmering van de ademhaling door obstructie van een vreemd voorwerp)
• Uitvallen van de vitale functie - hartstilstand
• Benadering van het slachtoffer
• Aanleren van de basis reanimatietechnieken, nl. mond-op-mondbeademing en hartmassage
• De werking van het AED-toestel
• Leren hanteren van het AED-toestel binnen het CPR-protocol
• Onderhoud van het AED-toestel

Deze vorming duurt vier uur.

Indien uw instelling niet over een AED-toestel beschikt, dan kan onze lesgever zelf een toestel meebrengen. Gelieve ons dit wel op voorhand te melden.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst