Vormingen op uw locatie

Basisassertiviteit


Vorming voor divers personeel

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Op de vraag ‘wat is assertiviteit’, is het antwoord meestal: ‘opkomen voor jezelf’.
Natuurlijk is dat waar, maar deze opinie alleen kan gemakkelijk ontaarden in een min of meer agressieve opstelling. Voor de professionele zorgverleners is het belangrijk om op een goede assertieve manier te leren omgaan met hun rechten én hun plichten.


Doelstelling
Uitgangspunt is de cursisten te leren kijken naar het eigen handelen in de dagelijkse praktijk van het werk. Aan de hand van 10 assertiviteitsrechten dragen de cursisten hun eigen praktijk- en/of leefsituaties aan, waarin zij zich onzeker of onveilig voelden. Door het gezamenlijk bespreekbaar te maken, ontstaat de mogelijkheid om hulp van anderen te aanvaarden en uiteindelijk zelf mondiger te worden.


Inhoud
Sessie 1:
• Wat is assertiviteit?
• Assertiviteit tussen agressiviteit en subassertiviteit
• Assertiviteit als een rechten-en-plichtenpatroon
• Assertiviteit, een kwestie van durven of niet durven?
• Assertiviteitsrechten en ons dagelijks leven

Sessie 2:
• Tien assertiviteitsrechten als basis voor assertief gedrag
• Assertiviteitsrechten en de plichten die daaruit voortvloeien
• Hoe te werken aan je eigen assertieve houding
Aantal sessies/dagen

2 sessiesMaximum deelnemers

20terug naar lijst