Vormingen op uw locatie

Begeleidingsgesprekken


Functionele begeleiding

Doelgroep(en)

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Tijdens het voeren van een begeleidingsgesprek of werkgesprek, is het de taak van de leidinggevende om de structuur van het gesprek in handen te houden. Met dit gesprek wil hij immers een bepaald doel bereiken en tot concrete afspraken of nieuwe inzichten komen. Het is echter niet altijd even evident om het gesprek de juiste richting te laten uitgaan en de vooropgestelde doelstellingen te concretiseren.


Doelstelling
De leidinggevende dient, naast het leiding geven aan een team, ook te beschikken over vaardigheden tot het voeren van diverse individuele gesprekken met medewerkers. Hiervoor dient hij/zij inzicht te verwerven in het doel en de functie van de diverse gespreksvormen.


Inhoud
• Bepalen van het gespreksdoel
• Leren omgaan met jezelf als gesprekspartner
• Aanleren van gesprekstechnieken (de juiste vraag kiezen, doorvragen, ik-boodschappen…)
• Theoretisch bekijken van individuele gesprekken
• Inoefenen dmv rollenspelen (functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, slecht-nieuwgesprek, exit-gesprek)

Voorafgaand aan deze cursus kan het best de cursus “Leiderschapsstijlen” worden gevolgd. Inzicht in de eigen manier van leidinggeven vergroot immers het rendement van het begrijpen en inoefenen van gesprekstechnieken.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst