Vormingen op uw locatie

Leiderschapsstijlen


Functionele begeleiding

Doelgroep(en)

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


De manier van leidinggeven heeft een grote impact op de werkvloer. Leidinggevenden zorgen ervoor dat medewerkers hun taken correct en op tijd uitvoeren om zo tot de beste resultaten te komen.  De aanpak van leidinggeven die u kiest, zal nauw samenhangen met de aard van de opdracht en de deskundigheid van uw medewerkers. Voor het behoud van een gezonde en aangename werksfeer is het dus van belang om naast de eigen stijl ook andere stijlen van leiding geven te kunnen hanteren.


Doelstelling
Inzicht krijgen in verschillende stijlen van leidinggeven. Kennen en herkennen van de eigen wijze van leidinggeven. De eigen stijl leren gebruiken bij het overbrengen van de visie en de missie van de organisatie naar de medewerkers. De kennis optimaal leren gebruiken bij de begeleiding van de individuele medewerker en de teambegeleiding.


Inhoud
• Nut en doel van goed leiderschap
• Vormen van leidinggeven
• Onderzoek: welke leiderschapsstijl ligt de leidinggevende het best
• Inzicht in gebruik van andere leiderschapsstijlen
• Leiderschap in conflict- en emotionele situaties
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst