Vormingen op uw locatie

Rugschool: Tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten


Dienstencheques - Praktische vormingen Ergonomie

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES: 
E98 - 13/04/2010 (sessie van 3 u)
E643 - 31/05/2013 (sessie van 4 u)

 

Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.
In de poetssector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.
De rugschool laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen.
Regelmatig inoefenen van deze technieken is onontbeerlijk.

 

Doelstelling
Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding.

 

Inhoud

Theorie

Basisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil?

De oorzaken van rugpijn in functie van het gehele lichaam.

Algemene tips omtrent werkhoudingen en technieken.


Praktijk

• Inoefenen van rugsparende houdingen en technieken, aangepast aan de werksituatie van de poetshulp.

 

 

Materiaal :

Diascherm, 2 stofzuigers en (per 3 deelnemers) een emmer, een dweil, een spons en een steelvoorwerp, of ander dagelijks werkmateriaal.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

16terug naar lijst