Vormingen op uw locatie

Praktische assertiviteit


Dienstencheques - Vormingen gericht op assertiviteit

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES:
E262 - 23/02/2011 (sessie van 3 u)
E652 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

 

Assertiviteit is een woord dat men tegenwoordig vaak hoort. Iedereen moet namelijk assertief zijn. Assertief zijn wil zeggen dat men op een positieve manier voor zichzelf of voor iets waar men achter staat, opkomt.

Maar ‘assertief zijn’ is ook een houding. Een assertief persoon is iemand die zowel zichzelf als de ander ten volle respecteert, en er van daaruit voor zorgt dat noch aan de ander, noch aan zichzelf tekort wordt gedaan.


Doelstelling 
De deelnemers weten waarom zij assertief mogen zijn, wanneer zij assertief moeten zijn en hoe zij assertief kunnen zijn.
Opkomen voor jezelf, met respect voor de rechten van de cliënt, collega of verantwoordelijke.


Inhoud 
In deze vormingssessie wordt aandacht besteed aan assertieve vaardigheden die – in de specifieke eigen werkomgeving van de dienstencheque medewerker – belangrijk zijn, zoals:

- kennismaking met een nieuwe cliënt
- afspraken maken met een cliënt
- grenzen stellen
- wanneer en hoe “nee” zeggen
- een positieve communicatie opbouwen
- hoe omgaan met negatieve opmerkingen of harde kritiek

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst