Vormingen op uw locatie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de thuiszorgberoepen

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


Werken in de thuiszorg is een verantwoordelijk beroep. De zorgverlener, die alleen werkt in de leefomgeving van de cliënt, zal dan ook met de noodzakelijk zorgvuldigheid haar werkzaamheden uitvoeren binnen het kader van haar opdracht. Maar wat als er iets misgaat? Wie is daarvoor dan verantwoordelijk? En wie kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade? Deze vorming is bedoeld om zorgverleners inzicht te geven in de juridische kaders van aansprakelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van hun beroep. 

 
Doelstelling
De zorgverleners bewust maken van hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van hun beroep.
De cursisten inzicht geven in de wettelijke en juridische aspecten van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
 

Inhoud
Verantwoordelijkheid:
 De (werk)opdracht en de eigen verantwoordelijkheid
 De zorgvuldige ‘huisvader’
Aansprakelijkheid:
 Wat zegt de wet;
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid
• Burgerlijke aansprakelijkheid
- Contractuele aansprakelijkheid
- Buitencontractuele aansprakelijkheid
- De fout, de schade en het oorzakelijk verband
Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de zorgverlener
 Wel verantwoordelijk en toch niet aansprakelijk?
 Juridische definitie van een fout
 Schuldig verzuim
Praktische tips ter voorkoming van onzorgvuldigheidsproblemen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst